Ny efteruddannelse styrker fodterapeuters rolle i behandling af diabetes

Ny efteruddannelse gør fodterapeuter til specialister i diabetiske fødder og kan være med til at forebygge amputationer og svære fodsår. Et pilotprojekt med efteruddannelsen er netop afsluttet, men håbet er at gøre efteruddannelsen permanent.

Tre hold studerende har i et pilotprojekt været gennem en ny efteruddannelse i diabetes for privatpraktiserende fodterapeuter. Uddannelsen er blevet til i et samarbejde mellem Steno Diabetes Center Copenhagen, Fodterapeutskolen i København og Danske Fodterapeuter, som alle har bidraget til at udvikle og afholde efteruddannelsen. Det fortæller Ulla Bjerre Christensen, uddannelseschef hos Steno Diabetes Center Copenhagen: 

“Vi er tre aktører, der har samarbejdet og har budt ind med forskellige kompetencer til udviklingen af efteruddannelsen. Et samarbejde, der har resulteret i, at flere mennesker med diabetes kan få den rette hjælp og en behandling af højeste kvalitet”. 

Det kommer ikke kun patienterne til gode, når vi styrker fodterapeuternes kompetencer inden for diabetiske fødder, men også vores fælles samfund, forklarer Ulla Bjerre Christensen. Hun ser et stort behov for at forebygge komplikationer til diabetes bedre, som efteruddannelsen kan være med til at afhjælpe. 

“Med denne efteruddannelse får fodterapeuterne en højere faglighed inden for forebyggelse. Og det er helt essentielt, når man taler om mennesker med diabetes. En bedre forebyggelse giver færre senkomplikationer ved især fodsår, hvis man kan opdage fodsårene tidligere. På sigt forventer jeg, at denne efteruddannelse giver et fald i de dyre sundhedsudgifter som fx amputation og behandling af svære fodsår på hospitalerne. Fodterapeuter kan undersøge mange fødder for de penge, én amputation koster.” 

Flot evaluering af uddannelsen
Deltagerne i efteruddannelsen giver i en ekstern evaluering fra Epinion udtryk for, at de er meget tilfredse med kvaliteten af undervisningen. De fremhæver, at de har fået større faglig selvtillid og at uddannelsen er praksisnær og direkte anvendelig i hverdagen i klinikkerne. Efteruddannelsen har også gjort det muligt for fodterapeuterne at styrke samarbejde med andre sundhedsprofessionelle i det nære sundhedsvæsen som fx de praktiserende læger. Det fortæller Mette la Cour Sell, skoleleder på Fodterapeutskolen i København.  

 Hovedresultater fra evalueringsrapporten

  • 100% af de adspurgte var tilfredse med efteruddannelsen. 
  • 92% vurderer at have tilegnet sig nye færdigheder og viden. 
  • 92% oplever, at efteruddannelsen har givet dem større faglig selvtillid i arbejdet inden for fodterapi til mennesker med diabetes. 
  • 89% vil i høj grad anbefale en kollega at tage efteruddannelsen. 

Kilde: Evaluering af efteruddannelse i diabetes for privatpraktiserende fodterapeuter. Epinion, juli 2023. 

“De fodterapeuter, som har gennemgået efteruddannelsen, melder tilbage, at de føler sig langt stærkere fagligt til at forebygge og behandle fodsår. De fortæller også, at de har fået et større fagligt selvværd i mødet med mennesker med diabetes og har fået mulighed for at afprøve nye strategier til at kommunikere og vejlede patienten med. Derudover føler de sig bedre klædt på til at kunne gå ind i et tværfagligt samarbejde med fx læger og de specialiserede sårafdelinger på hospitalerne.” 

Mette la Cour Sell understreger, at en løbende professionel udvikling gennem fx efteruddannelse er afgørende for at holde trit med ny viden og forskning inden for fodterapifaget. 

“Med efteruddannelsen kan fodterapeuter tilbyde en bedre behandling til mennesker med diabetes. Det er en kompliceret patientgruppe og med efteruddannelsen føler fodterapeuterne sig bedre fagligt rustet til at give den bedste behandling. Der kommer jo hele tiden ny viden og forskning på området, så det er vigtigt, at man kommer tilbage til skolebænken en gang i mellem.” 

Styrker det nære sundhedsvæsen
Fodterapeuter har en unik position i vejledning og forebyggelse, da de typisk har en nær og langvarig relation til hver enkelt patient. Derfor har de også et potentiale for at tage et større ansvar i det nære sundhedsvæsen, når de løbende øger deres kompetencer, fortæller Lea Stentoft Berling, direktør i Danske Fodterapeuter. 

“Fodterapeuterne har en unik rolle i sundhedsvæsenet, fordi de har kontakt med patienten omkring 45 minutter ad gangen, og typisk følger den samme patient i mange år. Derfor er der et enormt potentiale i at undervise fodterapeuter i vejledning og motivation af patienten og styrkelse af det tværfaglige samarbejde. Det er en måde at sikre sig, at det nære sundhedsvæsen kan løfte endnu flere opgaver, så vi kan aflaste hospitalerne. Det gør også en forskel for patienterne, fordi de har mulighed for behandling tæt på hjemmet.” 

Det siger fodterapeuterne om efteruddannelsen 

“Jeg har fået rigtig meget ud af uddannelsen. Opfriskning af gammel viden og en masse nyt. Det giver et godt rygklap i hverdagen, når man som jeg bl.a. har interesse i sår.” 

“Efteruddannelsen har gjort, at jeg har en bedre kommunikation med patienten. Jeg er blevet bedre til at fastholde det vigtige, som patienten skal gå hjem med. Og jeg er blevet bedre til at få sat fodindlæg på dagsordenen.” 

“Det har været så givende at få den nye og ekstra opgraderede viden, høre alle de forskellige foredragsholdere (..) Der var sparringen hele vejen igennem med professionelle fodterapeuter, undervisere, sygeplejerske, læger osv. Det var lidt hårdt, idet der jo også var en klinik, som skulle passes – men jeg ville absolut gøre det igen.” 

“Jeg havde en mandlig patient, som burde have håndsyet fodtøj til indendørs brug, men lige meget hvordan jeg argumenterede, kunne jeg ikke nå ind til ham. Men da jeg ændrede min spørgeteknik, fandt jeg ud af, hvad problemet var, og i dag har patienten håndsyet fodtøj til indendørs brug.” 

Kilde: Evaluering af efteruddannelse i diabetes for privatpraktiserende fodterapeuter. Epinion, juli 2023. 

Indtil videre har der været tre hold gennem efteruddannelsen i Østdanmark inden for rammerne af pilotprojektet. Evalueringen af Epinion anbefaler, at efteruddannelsen gøres permanent og udbredes til Vestdanmark. Og det er også ønsket fra de tre aktører bag efteruddannelsen, at fodterapeuter i hele landet kan få et kompetenceløft på diabetesområdet. 

“Fodterapeuter vil gerne efteruddannes og de vil gerne tage et større ansvar i det nære sundhedsvæsen. Vi har haft en venteliste til efteruddannelsen i diabetes på over 180 fodterapeuter, der ønsker at blive dygtigere og gøre en forskel for patienterne. Og så er det vores fælles ansvar og interesse at sørge for, at det sker, ” fortæller Lea Stentoft Berling. 

21. november 2023
NYHEDSBREV

Modtag nyheder fra Corpes

Dette felt er til validering og bør ikke ændres.