Fodterapeuter er godt i gang med ny kvalitetsmodel i sundhedsvæsenet

Målet med den nye kvalitetsmodel er, at fodterapeuterne i fællesskab skal udvikle kvaliteten i faget. Et hold formidlere er i gang med at facilitere netværksgrupper i hele landet.

Overalt i sundhedsvæsenet går man i gang med at arbejde med kvalitet på en anden måde end tidligere. Det sker med en ny kvalitetsmodel, der er mere baseret på tillid end fx Den Danske Kvalitetsmodel, som dannede rammen for akkrediteringer i sundhedsvæsenet. Det er en lang omstillingsproces, men fodterapeuterne er nogle af de første, der har taget hul på den nye model med netværksmøder i hele landet. 

Møderne skal klæde fodterapeuterne på til at arbejde videre med kvalitet efter akkrediteringen. Danske Fodterapeuter har indgået en aftale med en fodterapeut i hver region, der varetager rollen som formidler og afholder møderne. På den måde er det fodterapeuterne, der i fællesskab udvikler faget og det er en kæmpe fordel, mener Annette Hovmark, der er formidler i Region Nordjylland. 

”Jeg arbejder til dagligt i en klinik, så jeg vil mene, jeg har en mere viden om, hvad der fungerer i hverdagen, end hvis det fx var en sygeplejerske eller en fra foreningen, der var formidler. Man kan mærke, at det er en fordel, at vi er mange fodterapeuter samlet. Det er ikke alle, der har nogen af sparre med i hverdagen, så vi kan lære meget af hinanden.”  

Den nye kvalitetsmodel

Modellen hedder ‘Kvalitet i Fodterapipraksis’ og erstatter ‘Den Danske Kvalitetsmodel’ (DDKM), der byggede på akkreditering. Modsat DDKM er den nye model tillidsbasseret og motivationsbåret, og den bygger på gensidig refleksion og sparring frem for kontrol. 

Den nye kvalitetsmodel blev introduceret i overenskomsten mellem Danske Fodterapeuter og Danske Regioner i 2021. 

Modellen blev officielt udrullet i begyndelsen af 2023 og blev inden da afprøvet ved flere pilotprojekter. 

Annette Hovmark fortæller også, at deltagerne er glade for at få konkrete redskaber med hjem: ”Tanken er, at redskaberne kan gøre hverdagen lettere og samtidig sikre, at vi lever op til de standarder, der findes. Fx skal vi huske at bruge fodstatus (årlig fodundersøgelse til patienter med diabetes, red.) som udgangspunkt for den behandling, vi laver, og bruge den mere aktivt i hverdagen. Det er bare nemmere, hvis der er nogen, der guider en i den rigtige retning, så man ikke falder i og laver samme fejl.” 

Formidlere bidrager til indholdet
Netværksmøderne har et fastlagt tema og formidlerne er med til at udarbejde materialet sammen med en kvalitetsenhed i Danske Fodterapeuter. Og det er en stor fordel, at formidlerne har været med inde over materialet, siger Bettina Lauenbach Eilersen, digital læringskonsulent og en del af kvalitetsenheden.  

“Formidlerne har spillet en stor rolle i udviklingen af det materiale, som de selv skal stå for at formidle. Det er dem, som ved, hvordan tingene foregår i praksis og derfor kan de kvalificere materialet. Det bidrager i sidste ende til bedre kommunikation og formidling.” 

Temaerne for netværksmøderne besluttes løbende af en styregruppe og tager udgangspunkt i, hvilke behov der opstår i klinikkerne, fortæller Birgitte Silkjær, der er projektleder i Danske Fodterapeuter og en del af kvalitetsenheden.  

”Noget af det første, vi tog fat i på netværksmøderne, var det, der gav de største udfordringer under akkrediteringerne. Det var blandt andet journalføring, som klinikkerne viste sig at have brug for flere redskaber til at få styr på. Vi kunne blandt andet se, at den røde tråd i journalføringen udeblev for mange og at man ikke brugte fodstatus i behandlingen af patienter med diabetes. Derfor var det vores fokus at få genopfriske den viden.” 

Danske Fodterapeuter har ansat en fodterapeut som formidler i hver region. Her er det Lotte Qvist, der formidler viden om “den røde tråd i journalen” til et netværksmøde i Region Midtjylland.

Flot feedback fra de første møder
Netværksmøderne er et tilbud om at udvikle kvaliteten af behandlingen. Det er derfor ikke obligatorisk at deltage, men Bettina Lauenbach Eilersen håber alligevel, at fodterapeuterne kan se fordelene ved at deltage i møderne. 

”Møderne bygger på motivation, fællesskab og netværk. Formålet er, at deltagerne bliver ført igennem den udvikling, som faget gennemgår og så sikrer møderne, at alle deltagere sparrer om de samme redskaber eller overvejelser. Og vi håber meget, at rigtig mange vil tage imod tilbuddet om deltagelse.” 

Indtil videre har fodterapeuterne taget godt mod den nye kvalitetsmodel. 100 procent af deltagerne svarer i en spørgeskemaundersøgelse, at de vil anbefale andre fodterapeuter at deltage i møderne, mens 86 procent siger, at de fik relevant viden med hjem. Det er især formidlernes kompetencer og valg af tema, der får høje karakterer i evalueringen.  

Et fagligt løft på tværs
Lige nu er netværksmøderne kun for fodterapeuter, men Birgitte Silkjær håber på sigt at kunne række ud og invitere andre sundhedsfaglige med i kvalitetsudviklingen af fodterapeutfaget:  

”Der er et kæmpe potentiale for samarbejde i den nye kvalitetsmodel. Vi vil alle sammen gerne sikre den bedst mulige behandling af patienterne på tværs af hele sundhedsvæsenet. Derfor giver det mening på sigt også at inddrage andre faggrupper, når vi skal udvikle kvaliteten i patientbehandlingen.”  

Hun nævner korrespondancemeddelelser, der har været et tema på fodterapeuternes netværksmøder, som et eksempel på en mulig måde at udveksle erfaringer mellem forskellige sundhedspersoner:  

”Det havde været oplagt, at der sad praktiserende læger med og kunne bidrage med deres erfaringer. På den måde kan vi sammen bidrage til at udvikle kvaliteten i patientbehandlingen og styrke samarbejdet mellem fodterapeuter og praktiserende læger. Det samme gælder behandlingen af blandt andre patienter med diabetiske fodsår, der også kan kræve, at flere faggrupper bliver inddraget i forløbet. Det kommer jo kun patienterne til gode, når vi sammen sikrer den bedst mulige behandling på tværs i sundhedsvæsenet. ”  

13. oktober 2023
NYHEDSBREV

Modtag nyheder fra Corpes

Dette felt er til validering og bør ikke ændres.