”Vi skal være en attraktiv skole og arbejdsplads”

Flere elever, færre elever på hvert hold, mere tværfaglighed, en mulig forlænget uddannelse. Det er nogle af de forandringer, Fodterapeutskolen i København står overfor med ny leder i spidsen.

“Jeg er landet et godt sted”, siger 58-årige Mette La Cour Sell om sine foreløbige seks måneder som ny leder for Fodterapeutskolen i København. Det er en stilling, hvor hun med egne ord har fået ‘hele pakken’, fordi hun får lov at lede en sundhedsfaglig uddannelse rettet mod et specifikt erhverv og samtidig kan sætte egne, pædagogiske og sundhedsfaglige kompetencer i spil.

“Det er en veldrevet skole, hvor der er en høj grad af samarbejde og fokus på at tilrettelægge undervisningen, så eleverne lærer mest muligt. Det er et godt fundament at bygge videre på,” siger hun.

En erfaren leder
Mette La Cour Sell er oprindeligt uddannet sygeplejerske og har tidligere blandt andet arbejdet som underviser og uddannelsesleder på sosu-uddannelserne, uddannelsesleder på sygeplejerskeuddannelsen samt afdelingsleder i et botilbud. Nu er turen så kommet til fodterapeutuddannelsen, hvor hun tiltrådte 1. august sidste år.

“Jeg havde ikke noget kendskab til uddannelsen, før jeg fik jobbet. Men der er meget, der gør sig gældende, som ligner det, jeg kommer fra,” siger hun og uddyber, hvad der tiltaler hende ved jobbet:

“Læring og trivsel på ungdomsuddannelsesområdet, hvor fokus er på sundhedsfaglig uddannelse, har min store interesse. Jeg har fordybet mig i det over mange år. Det betyder meget for mig, hvordan patienterne i sidste ende bliver hjulpet bedst muligt”.

Mette La Cour er stadig i gang med at suge ny viden til sig om uddannelsen og arbejdsgangene på stedet. Hun har allerede fået en grundig indføring ved blandt andet selv at deltage i både den teoretiske og praktiske del af undervisningen. Det har ifølge hende selv været en god måde at få indblik i faget på.

“Det er en uddannelse, hvor der er langt højere krav, end jeg havde forventet. Eleverne skal tilegne sig stor viden om blandt andet fysiologi, anatomi og sygdomslære,” siger hun.

 

Mette La Cour Sell (tv) står i værkstedet, hvor eleverne lærer at opbygge indlæg til patienternes fødder.

Mærkesager
Den nye leder lægger ikke skjul på, at hun har høje ambitioner på elevernes og skolens vegne.

“Min vision er, at vi skal være en attraktiv skole, der leverer den bedste kvalitet af uddannelse, og eleverne oplever god sammenhæng i deres uddannelsesforløb. Vi skal også være en attraktiv arbejdsplads, hvor medarbejdere har stor indflydelse på undervisningen. Jo mere ejerskab, man har, desto bedre præsterer man også,” siger hun.

For hende er det med andre ord en mærkesag at gøre en positiv forskel for eleverne og ikke mindst sine medarbejdere:

“Jeg brænder naturligvis for at gøre en positiv forskel for eleverne ved både at stille krav og vise omsorg. Der skal være et højt fagligt niveau i undervisningen, og det er vigtigt, at alle elever skal støttes og udfordres i deres læring og med fokus på indsatser i forhold til øget gennemførelse,” siger hun og tilføjer:

”Det skal også være forbundet med meningsfuldhed og høj arbejdsglæde at være medarbejder på uddannelsen. Her skal være en høj grad af forudsigelighed, selvom vi er i gang med forandringer. Samtidig er det også betydningsfuldt, at der er mulighed for kompetenceudvikling. Alle medarbejdere skal for eksempel have en diplomuddannelse i erhvervspædagogik”.

Fremover vil skolen optage cirka 30 elever mere om året. Derfor er skolen også i gang med en ombygningsproces, hvor kvadratmeterne vil blive udnyttet bedre. Det betyder, ifølge den nye leder, at der bliver skabt nogle nye, fysiske læringsrum, der kan understøtte “inkluderende læringsmiljøer”.

Derudover er skolen ved at bygge en ny indlægsklinik. Her skal ifølge Mette La Cour Sell være et stort fokus på, hvordan ny indlægsfremstilling kan indarbejdes, så de mere moderne indlægstyper bliver anvendt.

“Det skal ske uden, at den forståelse, der skabes gennem det slibetekniske, forsvinder,” siger hun.

Meningsfuldhed og høj arbejdsglæde er to af de værdier, Mette La Cour Sell gerne vil fremme for medarbejderne på Fodterapeutskolen.

Ønsker flere yngre elever
De ekstra elever på skolen bliver budt velkommen med åbne arme. Der er nemlig stor mangel på fodterapeuter i hele landet.

“Det er jo dybt problematisk, hvis ikke vi har fodterapeuter nok. De gør en kæmpe forebyggende indsats, blandt andet ved at forebygge at patienter udvikler diabetiske fodsår og i værste fald amputationer,” siger Mette La Cour Sell.

Hun forklarer, at sundhedsvæsenet generelt i de kommende år står overfor en række udfordringer, fordi der kommer langt flere ældre borgere.

”Derfor skal vi have uddannet flere. Vi vil gerne have flere yngre elever, så de får lidt flere år på arbejdsmarkedet, end hvad der er tilfældet i dag,” siger Mette La Cour Sell, der dog samtidig understreger, at hun værdsætter de mere modne elever, som fylder størstedelen af uddannelsen.

“De er jo ofte meget motiverede, fordi de står overfor et skift i livet. De starter ofte på et højt fagligt niveau. Så dem vil vi stadig meget gerne have søger ind. Samtidig er det jo med til at gøre vores uddannelse helt unik, at vi har en sammensat elevgruppe med forskellige forudsætninger,” siger hun.

I forbindelse med optag af flere elever på skolen vil skolen oprette flere hold med færre elever på hvert hold. Det sker for at tilgodese alle elever bedst muligt og for at fremme læring og trivsel.

“Når der er færre elever til stede, bliver man måske mere modig og tør træde i karakter. Det skaber større mulighed for at blive set og hørt af både lærere og hinanden, siger Mette La Cour Sell.

Fodterapeutskolen i København har en klinik, der tager imod patienter, hvor eleverne får erfaring med at behandle patienter.

Forandringer forude
Som en garvet leder er Mette La Cour Sell meget bevidst om, at udvikling er nødvendig for at fremtidssikre faget og uddannelsen.

“Der kommer hele tiden ny viden og nye krav til, hvad eleverne skal kunne. Derfor skal vi hele tiden justere og kigge på os selv udefra,” siger hun.

Generelt ser hun, at faget fortsat skal gå i retning af, at fodterapeuter bliver uddannede til at kunne varetage alle fagets discipliner og til at kunne navigere i de faglige udfordringer, den enkelte patient kommer med. Det kan blandt andet understøttes af efteruddannelse:

“Efteruddannelse er noget, de uddannede fodterapeuter meget gerne vil – og det kunne være meget interessant at gøre mere af den slags. I den sammenhæng er jeg glad for det samarbejde, jeg kan mærke, der er med Danske Fodterapeuter og med Steno Diabetes Center Copenhagen”, siger Mette La Cour Sell.

På længere sigt synes hun også, det er betydningsfuldt, hvordan faget generelt får et større tværfagligt samarbejde i sundhedsvæsenet.

”Det er skolens kerneopgave at drive undervisningen og gøre eleverne til kompetente fodterapeuter, der kan deltage i dette tværfaglige samarbejde,” siger hun.

På skolen i København er flere fagligheder også allerede i spil:

“Jeg har netop ansat en fysioterapeut, som skal varetage en del af den teoretiske undervisning. Det skal hun gøre i et nært, fagligt samarbejde med fodterapeuter. Det skulle gerne øge kvaliteten,” siger den nye leder.

Lige nu tager det 18 måneder at uddanne sig til fodterapeut. Men der er planer om at forlænge uddannelsen med et halvt år, så eleverne får større mulighed for at udvikle deres kompetencer, herunder at arbejde med biomekanik og den funktionelle anatomi. Fodterapeutskolen har endnu ikke fået svar på ansøgningen om at forlænge uddannelsen.

Blå Bog

Mette La Cour Sell

Skoleleder

  • Uddannet sygeplejerske fra Sygeplejeskolen i Glostrup i 1990 og cand.mag. i pædagogik og psykologi fra RUC i 2003.
  • Hun har desuden taget en uddannelse som psykoterapeut fra Psykoterapeutisk Institut og en række diplomuddannelser i supervision og vejledning og i ledelse.
  • 2021 til august 2023: Afdelingsleder for Botilbuddet Viben i Københavns Kommune
  • 2019-2021: Uddannelsesleder på Sygeplejerskeuddannelsen på Københavns Professionshøjskole.
  • 2006-2019: Ansat som henholdsvis underviser, uddannelsesleder og uddannelseschef på ZBC SOSU Sjælland.
  • Derudover har hun i første del af sin karriere arbejdet som sygeplejerske og supervisor på ungdomspsykiatrisk afdeling.
  • Mor til to piger på henholdsvis 28 og 30 år. Hun har desuden et barnebarn på to år.
  • I sin fritid dyrker hun gymnastik og fitness, står på ski og har et sommerhus i Odsherred.
8. februar 2024
NYHEDSBREV

Modtag nyheder fra Corpes

Dette felt er til validering og bør ikke ændres.