Patienter med diabetisk neuropati har markant større risiko for faldulykker

Der er en markant forhøjet risiko for at falde og pådrage sig alvorlige skader, hvis man har diabetisk neuropati. Læge Anders Stouge forklarer, hvordan regelmæssig fodterapi, screening og styrke- og balancetræning kan være nøglen til bedre forebyggelse.

Hvad er diabetisk neuropati?  
“Neuropati betyder nervebetændelse og er en af de hyppigste komplikationer ved diabetes. Så diabetisk neuropati betyder, at nervebetændelsen er opstået som en konsekvens af diabetesen. Når nerverne bliver påvirket, kan det give følelsesforstyrrelser. Fx kan man miste hele eller dele af følesansen, blive mere følsom over for sanseindtryk eller man kan få smerter, som kan føles som brændende eller stikkende fornemmelse. Noget, der desværre ofte kan blive invaliderende for patienten.   

Derudover vil personer med diabetisk neuropati med tiden miste styrke og muskelmasse i foden og underbenet. Alle disse ændringer har den konsekvens, at patienten får svære ved at holde balancen og gå. Derfor har sygdommen også stor betydning for de daglige funktioner og livskvaliteten.  

Følelsesforstyrrelserne starter ofte nede i fødderne, men kan med tiden brede sig op ad benene til armene og hænderne. Da det starter i fødderne, er det tit fodterapeuterne, der opdager sygdommen hos patienterne først.”   

Hvorfor leder diabetisk neuropati til en større risiko for faldulykker?
“Faldulykker er et generelt problem i takt med, at vi bliver ældre. Men har du diabetisk neuropati, fordobles din risiko for faldulykker i forhold til andre uden sygdommen. Vi kan simpelthen se, at patienter, der har diabetisk neuropati, falder eller snubler oftere end andre.  

Udover at patienter med diabetisk neuropati har dobbelt så stor risiko for at komme ud for faldulykker, så har de også en 15 gange øget risiko for at opleve komplikationer i forbindelse med deres ulykke. Faldkomplikationer kan være alt fra blå mærker og skrammer til mere alvorlige knoglebrud, der kan lede til hospitalsindlæggelse og i sidste ende død. Vi ved desværre fra forskningen, at når patienter med diabetisk neuropati bliver indlagt, så er der ofte tale om en længere indlæggelse, der derfor får stor indvirkning på deres funktionsniveau. Man kommer simpelthen ud fra hospitalet og er dårligere gående, fordi indlæggelsen har været lang. Så det kan blive en ond cirkel.” 

Om studiet

Formål: Gennemgang af nuværende litteratur og forskning med henblik på at analyse, hvilken indflydelse diabetisk neuropati har på patienters dagligdags aktiviteter, balanceevne og risiko for fald. 

Udført af: Karolina Snopek Khan og Henning Andersen, Aarhus Universitet 

Studietype: Systematisk review. 34 studier er inkluderet i undersøgelsen. 

Læs hele artiklen bag studiet: The impact of Diabetic Neuropathy on Activities of Daily living, Postural Balance and Risk of Falls: A systematic Review. 2021. 

I hvilke situationer opstår faldulykkerne oftest?
“Det er generelt et mangelfuldt område i forskningen. Så det kan vi ikke svare på. De fleste studier, der omhandler diabetisk neuropati og faldulykker, fokuserer kun på, hvor stor den øget risiko er, men ikke hvorfor ulykkerne sker. Så der mangler simpelthen gode kvalitetsstudier, der kigger på, hvorfor de her patienter falder og hvornår. Det ville være rigtig interessant at undersøge, også i forhold til at kunne forebygge bedre.” 

Hvordan kan vi forebygge og undgå faldulykker for patienter med diabetisk neuropati?
“På Steno Diabetes Center screener vi patienterne for diabetisk neuropati, synsændringer og diabetiske fodproblemer, som fx fodsår, nedsat muskelfunktion og nedsunken forfod. På den måde kan vi spotte dem, der er i øget risiko og vejlede dem til at undgå faldulykker. Vi kigger også på medicinen. Hvis patienten fx både får medicin for højt blodtryk, insulin og smerter, så kan det gøre en mere træt og døsig. Og det kan også udgøre en risikofaktor. 

Balanceproblemer er et af de bedste områder til at forudse, om der er en øget risiko for fald. Og jo før vi kan være opmærksomme på en patient med øget risiko, jo bedre kan vi forebygge og undgå faldulykker. Så det er et område, som vi godt kunne have større fokus på som fagpersoner. Man kunne fx forestille sig, at patienter i risikozonen løbende får udført funktionstest for at holde øje med, om deres balance og dagligdagsfunktion ændrer sig. Sammen med de screeningsværktøjer, vi har i forvejen, kan det give et bedre billede af, om patientens risiko er forhøjet. 

Et andet og måske lidt overset tiltag, som kunne gøre en stor forskel i forebyggelsen af faldulykker, er træning af styrke og balance. Lige nu kan vi råde diabetespatienter til at træne selv, men for at det virkelig skal have en indvirkning, mangler vi nogle gode træningstilbud i behandlingsregi som vi kan henvise til, hvor de bliver støttet og vejledet i træningen.” 

Hvilke gode råd kan man som fagperson give videre til sine patienter med diabetisk neuropati?
“Først og fremmest er det vigtigt med ordentligt fodtøj, og at patienten har fokus på god fodsundhed. Derfor er det specielt vigtigt, at patienter med diabetes kommer regelmæssigt til fodterapeut, fordi det har en forebyggende effekt på faldulykker.  

Er man i risikogruppen, kan det derudover være en god idé at træne både muskler og balancen. Der har tidligere været den opfattelse, at hvis en patient har diabetisk neuropati og måske også et fodsår, så må man endelig ikke træne! Men ny forskning viser, at træning har en rigtig god effekt og ikke gør hverken neuropati eller fodsåret værre.”  

Læs artiklen: Diabetespatienter med fodsår må gerne træne 

Blå Bog

Anders Stouge

Læge og Ph.d.-studerende

Aarhus Universitet, afdeling for forskning i nervesygdomme og Steno Diabetes Center Aarhus.  

Aktuelt arbejder Anders Stouge med kortlægning af muskelændringer og tab af funktionsniveau i forbindelse med fald hos patienter med diabetes. Formålet med forskningen er at indsamle viden til at kunne opbygge en strategi, der kan forebygge faldulykker.  

29. februar 2024
NYHEDSBREV

Modtag nyheder fra Corpes

Dette felt er til validering og bør ikke ændres.