I Skærbæk behandles fodsår hurtigt og effektivt

Et tæt samarbejde mellem fodterapeuter og sårsygeplejersker om fodsårspatienter med diabetes reducerer risikoen for amputation. Det indebærer både brug af telemedicin og fysisk nærhed mellem dem og praktiserende læger.

I Skærbæk Sundhedshus i Tønder Kommune ligger en fodterapiklinik og sygeplejeklinik dør om dør med praktiserende læger. Det betyder, at faggrupperne nemt kan stikke hovedet ind til hinanden og rådføre sig om fælles patienter. En kort vej til faglig sparring er en af de faktorer, der reducerer antallet af behandlinger og gør behandlingen hurtigere og mere effektiv.

”Det har stor betydning, at vi har et tæt samarbejde om diabetespatienter med fodsår. Ofte er det fodterapeuterne, der opdager fodsårene først. De beskærer sårene og aflaster dem hurtigst muligt og bagefter tager vi sårsygeplejersker os af sårbehandlingen. Så det er et glidende samarbejde, der gør forløbet for patienten meget bedre”, siger Lena Styrk, der er sårsygeplejerske i Sygeplejen i Skærbæk Sundhedshus.

Tove Christiansen er fodterapeut i sundhedshuset og arbejder tæt sammen med Lena Styrk om fodsårspatienterne. Udover den fysiske sparring bruger de også telemedicin til at kommunikere om patienterne. Tove Christiansen har tidligere været sårsygeplejerske i sygeplejen. Dengang var hun med til at opstarte den telemedicinske platform, som i dag hedder pleje.net, og den efterfølgende, tværfaglige arbejdsgruppe kaldet Sår-i-syd på Sønderborg Sygehus.

”Det er vigtigt med en fælles kommunikationsplatform, hvor faggrupperne kan lægge billeder op og bruge hinandens kompetencer. Patienterne bliver drønforvirrede, hvis den ene behandler siger et og den anden noget andet. Derfor øger det trygheden for patienterne at vide, at den ene behandler ved, hvad den anden laver. Det betyder også, at patienterne bliver mere involverede, fordi de får et større ansvar”, siger Tove Christiansen.

Tove Christiansen (tv) og Lena Styrk kan nemt spørge hinanden og praktiserende læger til råds om fælles patienter i Skærbæk Sundhedshus.

Telemedicin nedsætter behandlingstiden
Tove Christiansens viden om diabetiske fodsår fra sin tid som sårsygeplejerske rækker ud over, hvad fodterapeuter generelt ved. Derfor har hun et godt indblik i, hvordan sundhedsvæsenet kunne bringe fodterapeuter mere i spil for at nedbringe antallet af amputationer på grund af diabetiske fodsår.

”Jeg har gode erfaringer med telemedicin, men mange af mine kolleger bruger det ikke. De ved simpelthen ikke nok om det. Det er også tidskrævende, og som tingene er nu, får vi ingen betaling for at bruge det. Tid er en vigtig faktor, fordi diabetiske fodsår hurtigt kan udvikle sig til risiko for amputation. Og i de akutte tilfælde er det særligt vigtigt, at fodterapeuter kan kommunikere via telemedicin og ved, hvor de skal sende patienterne hen”, siger Tove Christiansen.

Otte forslag til at forbedre behandlingen af diabetiske fodsår

Tove Christiansen og Lena Styrk har otte forslag til, hvordan man kan forbedre behandlingen af diabetiske fodsår og reducere risikoen for amputationer.

  • Forbedr kommunikationen mellem fodterapeuter, sårsygeplejersker, læger og hjemmeplejen fx ved brug af telemedicin.
  • Giv mere tid og uddannelse til hjemmesygeplejersker, herunder sårsygeplejersker, i brugen af telemedicin.
  • Uddan fodterapeuter i brugen af telemedicin.
  • Honorer fodterapeuter for at bruge telemedicin.
  • Efteruddan fodterapeuter til at varetage flere opgaver i forbindelse med sårbehandlingen.
  • Gør sårbehandlingen vederlagsfri for patienter, der går hos fodterapeuter. Samme sår er vederlagsfri i kommunerne og på hospitalerne.
  • Giv fodterapeuter fri adgang til sårplejeprodukter.
  • Gør det muligt for fodterapeuter at henvise til direkte til sårambulatorie.

Lena Styrk mener, at telemedicin er en meget god mulighed for sårsygeplejerskerne at involvere fodterapeuter tidligt i behandlingsforløbet af patienter med diabetiske fodsår.

”I nogle tilfælde kunne vi spare en arbejdsgang ved at kommunikere via telemedicin. For patienterne behøver ikke altid at komme hos os, hvis de har været til fodterapeut samme dag. Lige nu er det dog kun sårsygeplejersker, der bruger telemedicin. Hvis alle hjemmesygeplejersker og fodterapeuter kunne anvende telemedicin, ville det være optimalt, da vi sårsygeplejersker får flere og flere andre arbejdsopgaver på grund af flere ældre borgere og mere komplekse tilstande end tidligere. Det er bare vigtigt at være opmærksom på, at selvom telemedicin er et rigtigt godt redskab, så er det også en tidssluger. Hvis hjemmesygeplejerskerne skulle kunne bruge det effektivt, ville jeg helt klart sige, at der skal følge noget mere tid og uddannelse med”, siger Lena Styrk.

Kommunikation om patienters fodsår via telemedicin kan være med til at mindske risikoen for amputationer, hvis flere fodterapeuter og hjemmesygeplejersker får mulighed for at bruge det.

Akutte patienter skal direkte til multidisciplinære teams
Selvom Lena Styrk og Tove Christiansen har succes med deres tætte samarbejde, efterlyser de bedre muligheder for at henvise direkte til multidisciplinære teams, når de har patienter, der skal have akut behandling for at undgå amputationer. Som det er nu, kan fodterapeuter kun sende patienterne til deres læge for at få en henvisning til et sårcenter, men det kan tage tid og en kommunikationsbrist kan måske betyde, at lægen ikke får besked om, hvor akut det er.

”Det optimale for diabetikere med fodsår ville være, at vi kunne henvise direkte til multidisciplinær teams, hvor patienten ses af en endokrinolog, kardiolog og andre relevante tværfaglige samarbejdspartnere. Det sparer tid og nedsætter risikoen for amputation. Den mulighed har vi ikke i dag, men det ville helt klart give bedre behandlingsforløb”, siger Lena Styrk og tilføjer:

”Vi er dog heldige, at vi har Tove, to andre fodterapeuter og lægerne lige ved siden af. Og jeg banker hellere på en gang for meget end en gang for lidt. Fx hvis vi har henvist nogen, og der ikke sker noget. Så går vi over til lægerne og viser billeder. Det er nemmere end at beskrive det. Vi kan ikke forvente, at alle er lige gode til at beskrive, hvad de ser. Sundhedshuse, hvor vi er flere fagligheder samlet under ét tag, er bare fantastiske. Det er godt for vores borgere”.

Sårprojekter i to regioner

  • Region Sjælland har afsat 1 million kroner til et sårprojekt, hvor de fokuserer på vederlagsfri sårbehandling til fodsårspatienter med diabetes.
  • Region Syddanmark har fokus på at give fodterapeuter mulighed for at henvise patienter med fodsår direkte til sårambulatorie, når der er behov for akut behandling eller undersøgelse.

Blå Bog

Lena Styrk

Sygeplejen Skærbæk i Tønder Kommune

Sårsygeplejerske

Uddannet sygeplejerske i 2003.
Har delvis diplomuddannelse i sårbehandling.
Har været sårsygeplejerske i cirka 13 år.
Overtog sårfunktionen i Sygeplejen Skærbæk efter Tove Christiansen.

Blå Bog

Tove Christiansen

Skærbæk Sundhedshus

Fodterapeut og sygeplejerske

Repræsentant for fodterapeuter i Diabetes Udvalg Syd (DUS)
Uddannet sygeplejerske i 1989 og videreuddannede sig til sårsygeplejerske i 1996.
Sårsygeplejerske i Tønder Kommune fra 1996 til 2010.
Var med til at starte den telemedicinske journal i 2006.
Tidligere medlem af styregruppen om telemedicin Sår-i-syd.
Uddannede sig til fodterapeut i 2011.
Har undervist i telemedicin på Fodterapeutskolen i Randers.

1. marts 2024
NYHEDSBREV

Modtag nyheder fra Corpes

Dette felt er til validering og bør ikke ændres.