Danske børnefødder skal kortlægges

Et tværfagligt forskningsprojekt mellem ortopædkirurger og fodterapeuter skal skabe grundlag for fremtidig forebyggelse af fodproblemer hos børn. Christina Ystrøm-Bjerge, forsknings- og efteruddannelseskonsulent i Danske Fodterapeuter, fortæller om projektet.

Hvorfor blev forskningsprojektet sat i gang?
“Formålet med forskningsprojektet, som er initieret af Danske Fodterapeuter og Børneortopædisk Enhed på Rigshospitalet, er at kortlægge danske skolebørns fødder. Hvad er de mest almindelige udfordringer for børnefødder i dag? Hvor stor en andel har fx smerter, hård hud eller nedgroede negle? Hvor mange har ledbevægelighed udover det normale? Vi ønsker at få en dybere forståelse af omfanget og arten af fodproblemer blandt skolebørn. På den måde kan vi skabe et bedre grundlag for fremtidig forebyggelse og behandling.” 

Er der et langsigtet mål med forskningsprojektet?
“Forskningsprojektet har undersøgt elever fra 1., 5., og 9. klassetrin. Det giver os mulighed for at spore barnefodens udvikling og forstå de ændringer, der sker med alderen. Det langsigtede mål med projektet er at oprette en omfattende database, som gør det muligt at følge børnenes fodudvikling over flere årtier. Dette vil fx kunne vise os, om der er en sammenhæng mellem tidlige fodproblemer og senere alvorlige tilstande, såsom behovet for knæ- eller hofteoperationer. En sådan indsigt kunne være afgørende for tidlig forebyggelse af lidelser som fx slidgigt.”

Forskningsprojektet er et samarbejde mellem Danske Fodterapeuter, børneortopædkirurgisk enhed på Rigshospitalet og det Sundhedsvidenskabelige fakultet på SDU.

Forskningsprojektet er et samarbejde mellem ortopædkirurger og fodterapeuter. Hvilken gavn har projektet af, at der er flere faggrupper involveret?
“Rigshospitalet har længe haft et ønske om at undersøge danske skolebørns fødder, men har manglet hænderne til at gennemføre en så omfattende undersøgelse. Derfor var det et rigtig godt match: Ortopædkirurgerne medbringer viden fra tidligere studier og valide undersøgelsesmetoder og fodterapeuterne har de praktiske færdigheder til at udføre de nødvendige tests. Ortopædkirurger og fodterapeuter har sammen udviklet et skræddersyet undersøgelsesprogram ved at udveksle erfaringer. Begge faggrupper arbejder dagligt med fodproblemer hos børn, men på to helt forskellige måder. Det er et kæmpe plus for projektet.” 

Hvornår bliver resultaterne offentliggjort?
“Lige nu er de videnskabelige artikler indsendt til forskellige tidsskrifter og så afventer vi, om de bliver optaget. Først derefter kan vi offentliggøre resultaterne. Denne proces med optagelse i et videnskabeligt tidsskrift er essentiel for at sikre den faglige kvalitet af forskningen. Her skal den gennem et “peer-review”, hvilket betyder, at andre eksperter i feltet grundigt vurderer arbejdet fx metodens troværdighed, resultaterne, og at der ikke foreligger interessekonflikter.”

Om Forskningsprojektet “PANICFeet”

  • Forskningsprojektet titel er: Pathologies and interventions in Children’s Feet. Cross-sectional evaluation in a Danish cohort study, men forkortes også til PANICFeet.
  • Ambitionen er at undersøge 1000 børn i alderen 5-17 år. Pt. er 503 børn blevet undersøgt.
  • Børnenes fødder blev blandt andet 3D-skannet med Volumental, der er doneret af firmaet.
  • Fodterapeuter Trine Henriksen, Karina Rindel, Lisa Bomark, Mai Bomark, Cille Holse og Jannie Almegaard har udført undersøgelserne af børnene.
  • Ortopædkirurg Andreas Balslev-Clausen, Christian Wong og Søren Bødtker fra børneortopædkirurgisk enhed på Rigshospitalet og Adjunkt Steen Harsted fra det Sundhedsvidenskabelige fakultet på SDU står for den videnskabelige tilrettelæggelse, dokumentation og skriver forskningsartiklerne sammen med tre medicinstuderende og klinisk sygeplejespecialist Camilla Hedegaard Larsen
  • Christina Ystrøm-Bjerge, forsknings- og efteruddannelseskonsulent i Danske Fodterapeuter, er ansvarlig for koordineringen af forskningsprojektet.
  • I starten af det nye år forventer Rigshospitalet at offentliggøre de første resultater af forskningsprojektet i et videnskabeligt tidsskrift.
7. november 2023
NYHEDSBREV

Modtag nyheder fra Corpes

Dette felt er til validering og bør ikke ændres.