Årets Fod 2023 går til Region Sjælland for at øge forebyggelsen af fodsår og amputationer

Danske Fodterapeuter giver prisen Årets Fod 2023 til Region Sjælland for at indføre ny, liberal model for fodterapi, der øger forebyggelsen af fodsår og amputationer.

Region Sjælland har gjort det muligt for fodterapeuter frit at nedsætte sig og arbejde under ydernummer i regionen. Det har ført til, at der er kommet flere fodterapeuter til Region Sjælland, og at det er blevet langt nemmere for regionens borgere at få forebyggende fodterapi med tilskud tæt på bopælen. Det har givet blandt andre borgere med diabetes bedre muligheder for at forebygge fodsår og amputationer.

Region Sjælland indførte den nye og fremsynede model for fodterapi i 2021 i en to-årig forsøgsperiode som blev gjort permanent i 2023. Siden Region Sjælland indførte fri nedsættelsesret for fodterapeuter, er antallet af fodterapeuter, der giver tilskud via sygesikringen til regionens borgere, steget med 39 procent fra 187 til 260 fodterapeuter.

Fakta om diabetes i Region Sjælland

Region Sjælland er den region, der har flest borgere med diabetes. 56.339 borgere i Region Sjælland har diabetes, svarende til 8,2 procent.

22.000 borgere med diabetes i Region Sjælland fik fodterapi i 2022. 5565 nye borgere i Region Sjælland blev i 2022 diagnosticeret med diabetes, der har medianalderen 65 år.

Kilde: diabetestal.nu

Bidrager til forebyggelse
Det er en glad Heino Knudsen, regionsrådsformand for Region Sjælland, der modtager prisen på vegne af regionen.

”Vi har i regionsrådet fokus på at forebygge mere. Det er godt for borgeren, og samtidig kan det være med til at mindske presset på sygehusene. Fodterapeuterne kan blandt andet hjælpe patienter med diabetes med at få taget hånd om fodsår, inden det er for sent”, siger Heino Knudsen og forklarer videre:

”Da vi satte forsøget i gang i 2021, var det med håbet om, at vi kunne lokke flere fodterapeuter til regionen og dermed gøre den specialiserede fodbehandling mere tilgængelig og nær for borgerne. Derfor er jeg også rigtig glad for, at der alene i år er der kommet 17 nye fodterapeuter med ydernummer i Region Sjælland”.

Heino Knudsen, regionrådsformand i Region Sjælland, er begejstret over, at deres nye model for fodterapi har virket hurtigt og effektivt.

Tilgængelighed er nøglen
Hvert år får 500 danskere med diabetes en amputation på grund af et fodsår, der ikke vil hele. Nogle af de amputationer kunne være undgået, hvis man havde sat ind med forebyggende fodterapi i tide.

”Der kan være mange grunde til, at borgerne ikke kommer til fodterapeut i tide, men vi ved, at tilgængelighed – både i geografisk og økonomisk forstand – er en nøgle til større forebyggelse. Derfor er jeg utrolig begejstret for, at Region Sjælland har indført en ny model, der gør det meget nemmere at få forebyggende fodterapi for regionens borgere. Det mindsker ulighed i sundhed og øger livskvaliteten hos borgerne gennem større fodsundhed. Derfor fortjener Region Sjælland at modtage Årets Fod 2023 ” siger Tina Christensen, formand for Danske Fodterapeuter.

”Det skal være let at få den forebyggelse og behandling, man gerne vil have og fodterapeuter er et centralt element i vores sundhedsvæsen og den behandling, vi gerne vil give. Vi vil gerne være kendt for at tænke nyt, og modellen har vist sig at have en enorm positiv og hurtig effekt”, siger Heino Knudsen.

Anders Koefoed (V) til venstre og Trine Birk Andersen (S), medlemmer af regionsrådet i Region Sjælland, har været med til at forhandle den nye model for fodterapi på plads.

Nyt projekt om sår
I Region Sjællands budget for 2024 er der prioriteret 1 million kroner til et projekt om sårbeskæring.

”Vi har netop i budget for 2024 afsat penge til projekt sårbeskæring, som vil gøre, at fodterapeuter vil få ansvaret for at tilse patienter med fodsår mellem de kontroller, patienten har på sygehuset. Og vi håber, at det vil gøre en stor forskel i behandlingsforløbene”, siger Heino Knudsen.

Tina Christensen mener, at det er en rigtig prioritering at give fodterapeuter et større ansvar for at behandle fodsår mellem besøgene på hospitalerne.

”Fodterapeuter befinder sig ofte tættere på patienten og det er nemmere end at tage på hospitalet. At sende patienterne forbi fodterapeuter løser to problemstillinger, fordi vi både kan tjekke fodsår, og om foden bliver aflastet korrekt. Det giver sårene de mest optimale vilkår for at hele. Det danner et godt grundlag for at forhindre endnu flere amputationer og øge livskvaliteten for borgere med diabetes”, siger Tina Christensen.

Region Sjælland er den region, der har den allermest liberale model for fodterapeuter, der vil nedsætte sig i regionen. Region Syddanmark har også fri nedsættelsesret, men opererer med åbne og lukkede områder.

15-25 procent får et fodsår

Mellem 15 og 25 procent af mennesker med diabetes udvikler fodsår, og 70 procent af dem udvikler et nyt sår. Cirka 22.000 borgere med diabetes i Danmark har et fodsår*.

Det koster mellem 153.000-253.00 kroner at hele et fodsår, og 1 million for en amputation*. Regelmæssig fodterapi forebygger fodsår med 50 procent**.

Kilde: *Sundhedsstyrelsen og **Undersøgelse fra Sahlgrenska akademin af Ulla Tang m.fl., 2013

13. modtager af prisen

Årets Fod uddeles hvert år af Danske Fodterapeuter til en person eller en organisation, der har sat fokus på fødder eller fodsundhed.
Region Sjælland er 13. modtager af Årets Fod, som Danske Fodterapeuter har uddelt siden 2011.
Årets Fod 2023 er en skulptur af en fod, der er skabt af den dansk-græske billedhugger Eli Benveniste, som står bag et skulpturprojekt om fødder. Se mere på www.elibenveniste.com.

Tidligere modtagere af Årets Fod

2022: Lars Chr. Lilleholt (V), medlem af Folketinget
2021: Liselott Blixt, sundhedsordfører (DF)
2020: Kent Kristensen, lektor i sundhedsjura, SDU
2019: Ishøj Kommune
2018: Steno Diabetes Center Copenhagen
2017: Bodil Kornbek og Per Seerup Knudsen, Socialdemokratiet i Region Hovedstaden
2016: Mette Abildgaard, gruppeformand, Det Konservative Folkeparti
2015: Klaus Kirketerp, overlæge, Copenhagen Wound Healing Center
2014: Region Syddanmark
2013: Johnny Frøkjær, overlæge, Odense Universitetshospital
2012: Peter Lotinga, medlem af Slagelse Byråd
2011: Finn Bojsen-Møller, lektor, dr.med.

10. oktober 2023
NYHEDSBREV

Modtag nyheder fra Corpes

Dette felt er til validering og bør ikke ændres.